Zadávání a změny soupisek

Soupisky je možné zadávat pouze elektronicky přes ORIS. Týká se to i nedělního závodu. Pokusíme se zajistit Wi-fi (název sítě: ORIS, heslo: BachaNaSI). Tato Wi-fi bude poblíž vyčítání a bude z ní dostupný pouze ORIS. Na prezentaci budou rovněž k dispozici 3 počítače pro zadání soupisek, pokud nebudete mít vlastní zařízení. Pokud znáte soupisky i na nedělní závod, zadejte je do ORISu raději už v pátek doma ze svých počítačů.

Věnujte maximální pozornost údajům, které zadáváte. Pořadatel bude mít k dispozici aktuální registraci i seznam hostujících. Pokud budete na pochybách, raději se přijďte zeptat, než zadáte soupisku chybně.

Prosíme o respektování označení štafet podle výkonnosti. Štafeta XXX1 je nejlepší, XXX2 horší až XXX9 nejhorší. V případě nedodržení si pořadatel vyhrazuje právo označení štafet změnit.

Pokud nestihnete přijet do času ukončení prezentace, je možné změny v soupiskách (pouze náhrada za nestartující a změna čipu, nikoliv prohazování úseků) nahlásit i telefonicky na číslo zveřejněné v pokynech. Po ukončení prezentace vám nemusí být změna umožněna.