Rozpis

Ke stažení v PDF (239 kB).

Aktualizován 8. 10. (čipy)

Společné informace

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

SKOB Zlín

Datum:

Sobota 10. 10. 2015 (štafety)

Neděle 11. 10. 2015 (kluby a oblastní výběry)

Centrum:

Vracov, fotbalový stadion FC Vracov GPS: 48.9692275N, 17.2219203E

Parkování:

Osobní auta 50 Kč/oba dny
Louka na JZ okraji Vracova směrem na Vacenovice. 48.9689431N, 17.2025633E

Autobusy 100 Kč/oba dny
V průmyslovém areálu západně od Vracova směr na Kyjov. 48.9806894N, 17.2059753E

Přihlášky:

Do neděle 27. září 2015, výhradně přes ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). Nouzové přihlášky a dotazy posílejte na prihlasky@skob-zlin.cz.

Přihlášky po termínu jen dle možností pořadatele a za zvýšený vklad.

Vklady zasílejte nejpozději v termínu přihlášek na účet 4080002310/6800, Sberbank Zlín. Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS. Potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci.

Prezentace:
 • Pátek 9. 10. 19:00 – 22:00 v centru závodů.
 • Sobota 10. 10. 9:00 – 11:00 v centru závodů (pro kluby, které mají v pořádku platby a nepožadují změny, je možný i pozdější odběr startovních čísel a ubytovacích poukazů). Změny v soupiskách štafet D21 a H21 (náhrada za nestartující) pouze do 10:30!
 • Sobota 10. 10. 18:00 – 19:00 v centru závodů (jen výjimečně na nedělní závod).
 • Neděle 11. 10. 7:30 – 8:00 v centru závodů (pouze výjimečné změny soupisek).
Popis terénu:

Rovinatý s minimálním převýšením s výskytem písečných dun.

Tři rozdílné typy terénu – městská zástavba; polouzavřený prostor se smíšeným lesem a podmáčenými oblastmi; dobře průběžný borový les.

Předchozí mapa Vracovské duny 2006.

Mapa:

VRACOV 2015,  1:10 000, e = 2,5 m, stav 5/2015, revize 9/2015, mapový klíč ISOM2000, rozměr A4/A3.

Autoři Petr Mareček, Martin Kratochvíl, Bohumil Háj.

Mapa bude vodovzdorně upravena.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být v jeden den použit dvakrát.

Možnost použití čipů 5. – 11. generace. Aktualizace 8. 10.: V sobotu v kategorii H21 nesmí být použit čip 8. generace. V neděli v kategorii DOSPĚLÍ nesmí být na 5. úseku použít čip 8. generace. Více zde.

Zapůjčení čipu 40 Kč/závod, jeho ztráta 1000 Kč/ks.

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího.

Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: Monika Krejčíková, SKOB Zlín, Hradská 854, Zlín 760 01.

Ubytování:

Pořadatelé zajišťují od pátku 9. 10. do neděle 11. 10. následující varianty ubytování:

A) Škola-tělocvična – 80 Kč/osoba/noc.
Vracov 1,5 km, Bzenec 5,5 km, Bzenec přívoz 10,5 km.

Škola-třída Omlouváme se, dojednaná stará i nová škola bohužel bude v rekonstrukci.

B) Ubytovna/Internát na pokojích – 200 Kč/osoba/noc s povlečením.
Vracov 1,5 km, Bzenec Přívoz 10,5 km.

C) V oddílových stanech na shromaždišti – 50 Kč/osoba/noc.
Splatné v bufetu na shromaždišti.

Lůžkových kapacit je dojednaných dostatek. Ubytování objednávejte v ORISu a uhraďte převodem na účet společně s vklady.

Dále uvádíme kontakty pro možnost individuálního ubytování.

Stravování:

V centru závodu bude zajištěna standardní nabídka jídla a občerstvení včetně místních specialit.

Ve školní jídelně ZŠ Vracov bude zajištěna při dostatečném zájmu (100 ks) večeře v pátek 9. 10. , v sobotu 10. 10. a snídaně v neděli 11. 10. Je nutné objednat v ORISu a uhradit převodem na účet společně s vklady.

Spuštění přihlášek a nabídka jídla bude upřesněna na webu závodů od 10. září.

Vzdálenosti:

Centrum – start (resp. cíl) = 0 m

Parkování – centrum:
Osobní auta = 1 200 m (v sobotu po příjezdu na parkování po 11:15 – 2 500 m).
Autobusy = 2 000 m.

Centrum – ubytování = viz ubytování.

Informace:

Web závodů: mcr2015.skob-zlin.cz.

Tomáš Podmolík – mobil: +420 777 784 411, e-mail: t.podmolik@atlas.cz

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu: Tomáš Podmolík R3

Hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková R1

Stavitelé tratí:
SOBOTA – Jan Šidla R2
NEDĚLE – Evžen Pekárek R2

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS. Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS platné v roce 2015.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Žádost pořadatelů k účastníkům:

Chovejte se prosím ohleduplně jako vždy na OB závodech a dodržujte pokynů pořadatelů, především vyhrazené prostory k parkování. Závod se koná ve zvlášť chráněném prostoru Natura 2000 ptačí oblasti Bzenecká doubrava. S úřady a ochranáři jsme dojednali povolení a výjimku (prostor je uzavřen pro jakoukoliv hromadnou akci).

 

M ČR štafet

sobota 10. října 2015

Typ závodu:

Jednorázový denní závod tříčlenných štafet s pevným pořadím kontrol.

Kategorie
 • Mistrovství ČR štafet (Český pohár štafet, Česká liga klubů): D18, D21, H18, H21.
 • Veteraniáda ČR štafet: D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180.
 • Veřejný závod štafet: HD12 (bez omezení pohlaví), D14, H14, MIX (bez omezení věku a pohlaví).

Právo startu a omezení účasti – viz Soutěžní řád sekce OB a Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB 2015.

Předpokládané časy vítězů

Dle soutěžního řádu sekce OB.

Vklad:
 • HD12, D14, H14 – 300 Kč.
 • D180, H180, MIX – 480 Kč.
 • Ostatní kategorie – 570 Kč.

Štafety s právem startu přihlášené v řádném termínu do mistrovských kategorií (D21, H21, D18 a H18) vklad neplatí.

K pozdní přihlášce po termínu (27. září) budeme připočítávat 50 % (do 3. října), resp. 100 % vkladu (po 3. říjnu). Přihlášky po 3. říjnu pouze do vyčerpání kapacity volných map.

Soupisky:

Do pátku 9. 10. 2015, 20:00 přes přihláškový systém ORIS.

V sobotu na prezentaci jen náhrada za nestartující závodníky či změna čipu.

Předpokládané starty jednotlivých kategorií
 • 11:35 – H21.
 • 11:40 – D21.
 • Od 14:30 ostatní kategorie ve vlnách.

Vzhledem k přímému TV přenosu je pro mistrovské kategorie povinná hromadná jednotná karanténa – centrum závodů. Uzavření karantény ve 12:30 hodin.

 

M ČR klubů a oblastních výběrů

neděle 11. října 2015

Typ závodu:

Jednorázový denní závod pěti až osmičlenných štafet s pevným pořadím kontrol.

Kategorie
 • Mistrovství ČR klubů (Česká liga klubů): Dospělí, Dorost.
 • Mistrovství ČR oblastních výběrů: Žactvo.
 • Veteraniáda ČR klubů: HD175, HD225, HD275 a HD300.
 • Veřejný závod klubů: MIX.

Počty členů štafet, právo startu a omezení účasti – viz Soutěžní řád sekce OB a Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB 2015.

Předpokládané časy vítězů

Celkové časy vítězných štafet dle soutěžního řádu sekce OB.

Předpokládáme rozdílnou délku úseků (kratší i delší úseky). Upřesnění bude v pokynech.

Vklad:
 • Dospělí, Dorost – 1 220 Kč.
 • Žactvo – 800 Kč.
 • HD300 – 750 Kč.
 • HD175, HD225, HD275 – 850 Kč.
 • MIX – 5členná družstva bez omezení věku a pohlaví 750 Kč.

Oblastní výběry žactva a dorost přihlášení v řádném termínu vklad neplatí. Týká se pouze klubů registrovaných v ČSOS. Cizinci si v ORISu přidají do plateb vklad za družstvo v doplňkových službách.

K pozdní přihlášce po termínu (27. září) budeme připočítávat 50 % (do 3. října), resp. 100 % vkladu (po 3. říjnu). Přihlášky po 3. říjnu pouze do vyčerpání kapacity volných map.

Soupisky:

Preferujeme do soboty 21:00 přes přihláškový systém ORIS, výjimečně v sobotu na prezentaci do 19.00 hod.

V neděli na prezentaci jen náhrada za nestartující závodníky či změna čipu.

Start 00:

9:00 (ve vlnách).

 

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 1. 9. 2015.

Tomáš Podmolík, ředitel závodu

Monika Krejčíková, hlavní rozhodčí