Pokyny

Ke stažení v PDF (311 kB).

Aktualizovány 8.10. (čipy)

společné informaceštafetydružstva

 

Společné informace

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

SKOB Zlín

Datum:

Sobota 10. 10. 2015 (štafety)

Neděle 11. 10. 2015 (kluby a oblastní výběry)

Centrum:

Vracov, fotbalový stadion FC Vracov GPS: 48.9692275N, 17.2219203E

Parkování:

Osobní auta 50 Kč/oba dny
Louka na JZ okraji Vracova směrem na Vacenovice. 48.9689431N, 17.2025633E

Autobusy 100 Kč/oba dny
V průmyslovém areálu západně od Vracova směr na Kyjov. 48.9806894N, 17.2059753E

Prezentace:
 • Pátek 9. 10. 19:00 – 22:00 v centru závodů.
 • Sobota 10. 10. 9:00 – 11:00 v centru závodů (pro kluby, které mají v pořádku platby a nepožadují změny, je možný i pozdější odběr startovních čísel a ubytovacích poukazů). Změny v soupiskách štafet D21 a H21 (náhrada za nestartující) pouze do 10:30!
 • Sobota 10. 10. 18:00 – 19:00 v centru závodů (jen výjimečně na nedělní závod).
 • Neděle 11. 10. 7:30 – 08:00 v centru závodů (pouze výjimečné změny soupisek).

Soupisky je možné zadávat pouze elektronicky přes ORIS. Týká se i nedělního závodu. Při zadávání soupisek dávejte pozor, abyste měli správně vyplněné číslo čipu. Chybně nahlášené číslo je možné změnit bezplatně v čase prezentace. Po ukončení prezentace bude tato změna zpoplatněna částkou 50 Kč (neslouží pro obohacení pořadatelů, bude odvedena zpět ČSOS). Po odstartování již nelze číslo změnit. Závodník, který poběží s jiným než nahlášeným číslem čipu, bude diskvalifikován.

Call centrum prezentace: Dagmar Podmolíková – 605 410 762, Jana Schäferová – 725 790 795.

Veškeré telefonické změny je třeba nahlásit a vyřešit do ukončení prezentace.

Popis terénu:

Terén je rovinatý s minimálním převýšením s výskytem písečných dun. Vyskytují se tři rozdílné typy terénu: městská zástavba, polouzavřený prostor se smíšeným lesem a podmáčenými oblastmi a dobře průběžný borový les. Předchozí mapa pro pěší OB je Vracovské duny 2006.

Zakázaný prostor:
 • Značka č. 415 Obdělávaná půda (pole).
 • Značka č. 527 Sídliště (olivově zelená).
 • Značka č. 524 Vysoký plot (oplocené plochy).
 • Značka č. 709 Nepřístupná oblast (vysázené mladé stromky, dodržování zákazu bude kontrolováno rozhodčími v lese).
Mapa:

Vracovské duny. Měřítko 1:10 000, ekvidistance 2,5 m, stav 5/2015, revize 9/2015. Mapový klíč ISOM2000. Rozměr A4/A3. Autoři: Petr Mareček, Martin Kratochvíl, Bohumil Háj. Mapa je tištěna na syntetickém papíře Pretex.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být v jeden den použit dvakrát. Možnost použití čipů 5. – 11. generace. Problém s čipy 8. generace – viz také níže pokyny k jednotlivým závodům. Zapůjčení čipu 40 Kč/závod, jeho ztráta 1 000 Kč/ks.

Popisy:

Pouze na mapě.

Protesty:

Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: Monika Krejčíková, SKOB Zlín, Hradská 854, Zlín 760 01.

Jury:

Složení jury bude vyvěšeno na shromaždišti.

Ubytování:

Viz Ubytování. Ubytovací poukazy oddíly obdrží na prezentaci. Tělocvična i ubytovna Vracov budou otevřeny od pátku. Tělocvična Bzenec a tělocvična i ubytovna Bzenec Přívoz budou otevřeny od soboty 16:00. Závodníci spící v ubytovně Bzenec Přívoz musí na prezentaci vyplnit seznam ubytovaných (jméno, adresa, č. OP).

První pomoc:

Základní ošetření bude v cíli. V případě vážnějšího zranění bude přivolána záchranná služba z Kyjova, případně Hodonína.

Stravování:

V centru bude zajištěna standardní nabídka jídla a občerstvení včetně místních specialit. Ve školní jídelně ZŠ Vracov dle objednaných jídel.

Převlékání:

Pouze ve vlastních stanech. Oddíly bez stanů, nevyužívejte prosím tribunu ani stany bufetu! Budou pro Vás připraveny 4 klasické obloukové stany.

Mytí:

Kategorie D mají sprchy v centrální budově, přístup je pouze ze západní strany. Kategorie H mají mytí venku – otevřené mobilní sprchy, lavory.

Občerstvení pro závodníky v cíli:

Sirup, voda.

Vzdálenosti:
Informace:
Hlavní funkcionáři:
 • Ředitel závodu: Tomáš Podmolík, R3
 • Hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková, R1
 • Stavitelé tratí:
  • štafety – Jan Šidla, R2
  • kluby a oblastní výběry – Evžen Pekárek, R2
Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS platných v roce 2015.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc bude dostupná pouze v centru závodu. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Žádost pořadatelů k účastníkům:

Chovejte se prosím ohleduplně a dodržujte pokyny pořadatelů, především vyhrazené prostory k parkování. V žádném případě neparkujte v blízkosti lesa. Závod se koná ve zvlášť chráněném prostoru Natura 2000 ptačí oblasti Bzenecká doubrava. S úřady a ochranáři jsme dojednali výjimku (prostor je za normálních okolností uzavřen pro jakoukoliv hromadnou akci), proto prosím nemařte naši práci. Neparkujte ani ve městě – jedná se o závodní prostor s úzkými uličkami.

 

M ČR štafet

sobota 10. října 2015

Stavitel tratí:

Jan Šidla

Typ závodu:

Jednorázový denní závod tříčlenných štafet s pevným pořadím kontrol. Pozor, začátek závodu se běží městem za plného silničního provozu, s částečným omezením a zpomalením.

Kategorie:
 • Mistrovství ČR štafet (Český pohár štafet, Česká liga klubů): D18, D21, H18, H21.
 • Veteraniáda ČR štafet: D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180.
 • Veřejný závod štafet: HD12 (bez omezení pohlaví), D14, H14, MIX (bez omezení věku a pohlaví).

Právo startu a omezení účasti – viz Soutěžní řád sekce OB a prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB 2015.

Soupisky:

Do pátku 9. 10. 2015, 20:00 přes přihláškový systém ORIS. V sobotu na prezentaci jen náhrada za nestartující závodníky či změna čipu. Prosíme o respektování označení štafet podle výkonnosti. Štafeta XXX1 je nejlepší, XXX2 horší až XXX9 nejhorší. V případě nedodržení si pořadatel vyhrazuje právo označení štafet změnit.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být v jeden den použit dvakrát. V kategorii H21 nesmí být použit čip 8. generace (čísla SI 2 000 001 – 2 999 999), viz upozornění.

Předpokládané časy vítězů:

Dle soutěžního řádu sekce OB.

Délky tratí v km:

Viz Délky tratí. Délka závěrečné části trati je od 500 m (žáci, nejstarší veteráni, mix) až po 900 m. Závodníkům běžícím po 17 h doporučujeme čelovku, protože v lese začne být šero.

Starty po kategoriích:
 • H21 – 11:35.
 • D21 – 11:40.
 • Hromadný start posledních úseků D21, H21 – bude vyhlášen rozhlasem.
 • Ostatní kategorie – od 14:30 ve vlnách:
HD12 D14 D18 D21 D105 D135 D165 D180
14:30 14:35 14:30 11:40 14:35 14:40 14:35 14:30
MIX H14 H18 H21 H105 H135 H165 H180
14:45 14:40 14:35 11:35 14:45 14:40 14:35 14:30

 

 • Hromadný start posledních úseků ostatních kategorií – bude vyhlášen rozhlasem.
Startovní čísla:

Klasická štafetová, počet teček (•,••,•••) je shodný s číslem úseku. K odebrání na prezentaci, po závodě se odevzdávají v cíli. Rozsahy čísel pro jednotlivé kategorie jsou v tabulce:

HD12 D14 D18 D21 D105 D135 D165 D180
850-899 828-848 401-431 101-139 639-661 705-739 761-768 795-799
MIX H14 H18 H21 H105 H135 H165 H180
901-986 801-826 301-334 1-52 601-637 663-703 741-759 770-793

 

Mapa:
 • Formát A3 pro kategorie D21, H21, H18, H105, H135 a MIX.
 • Formát A4 pro kategorie D18, D105, D135, D165, H165, D180, H180, D14, H14 a HD12.
Karanténa:

Vzhledem k přímému přenosu ČT je pro mistrovské kategorie (D18, H18, D21, H21) povinná hromadná jednotná karanténa = centrum závodů. Karanténa bude uzavřena ve 12:30. Dodržení času vstupu a pobytu v karanténě bude hlídáno u vstupu pořadateli a zaznamenáváno kamerovým systémem. V karanténě dodržujte princip fair play, především co se předávání a získávání informací týče. Zapovězeno je zejména sledování televizního přenosu a GPS trackingu, či získávání informací z těchto kanálů od někoho, kdo je sleduje.

GPS tracking:

GPS jednotka bude přidělena členům níže uvedených štafet kategorie D21, H21:

D21:

 • ZBM A
 • ZBM B
 • PHK A
 • SHK A
 • TUR A
 • LCE A
 • LPU A
 • PGP A

H21:

 • LPU A
 • ZBM A
 • PGP A
 • TUR A
 • SHK A
 • ASU A
 • PHK A
 • SSU A

Členové výše jmenovaných týmů musí běžet s GPS jednotkou, v opačném případě mohou být diskvalifikováni. Závodníci si nejprve 10-30 minut před startem vyzvednou vestu ve stánku u předávky (v chladném počasí si tak mohou vestu obléci pod dres/termoprádlo v klidu ve svém stanu). 5-10 minut před startem se závodníci dostaví k nulování SI, kde jim pořadatel nainstaluje GPS jednotku do vesty. V případě výrazné ztráty štafety bude na 2., resp. 3. úseku GPS jednotka přidělena štafetě, která ji nemá, a která je v průběžném pořadí na lepší pozici. Na tuto možnou změnu budete předem upozorněni rozhlasem. Závodníci odevzdají GPS jednotku i s vestou ihned po doběhu ve stánku, kde si vestu vyzvedli.

Průběh závodu:

11:20 proběhne ukázková předávka. Závodníci 1. úseků budou vpuštěni do startovního prostoru zhruba 4 minuty před startem své kategorie. Po odstartování běží přímo do SZ  rohu fotbalového hřiště na mapový start (minou tak výdejnu map). Závodníci absolvují hlavní část trati a poté povinný divácký úsek po jižním okraji shromaždiště. Po absolvování závěrečné části tratě vbíhají do koridoru ke sběrné kontrole na SV rohu hřiště, orazí ji a pokračují povinným úsekem do cíle. Na tomto úseku také odhodí mapu. Na předávce dobíhající závodníci nejdříve orazí cílovou kontrolu a teprve poté dotykem ruky předají štafetu dalším úsekům. Závodníci dalšího úseku běží na mapový start přes výdejnu map, kde si sami odeberou mapu označenou jejich startovním číslem a číslem úseku. Závodníci na posledním úseku dobíhají do cíle zvláštním koridorem. Pro výsledek na posledním úseku je rozhodující pořadí na cílové čáře. Cílovou krabičku závodníci razí až za cílovou čárou podle pořadí doběhu. Hromadný start zbývajících neodstartovaných úseků proběhne cca v 16:45. Čas bude upřesněn rozhlasem.

Vyhlášení vítězů:

Ve 14:20 proběhne květinové vyhlášení hlavních kategorií D21, H21. První tři štafety prosíme o dochvilnost a přiměřené reprezentativní vystupování. Vyhlášení vítězů ostatních kategorií proběhne co nejdříve po doběhu závodníků, předběžně v 18:00. Čas bude upřesněn rozhlasem.

Před vyhlášením vítězů M ČR štafet (mimo D21, H21, které proběhne v neděli) bude ještě v cca 17:30 vyhlášen:

 • Žebříček A INOV-8 Cup v kategoriích H,D16 a H,D18 (H,D20 až v neděli). První 3 závodníci v každé kategorii obdrží cenu od INOV-8 (pohár)  a šek.
 • Český pohár veteránů. 3 muži a 3 ženy obdrží pohár od ČSOS.
Časový limit:

240 minut pro všechny kategorie.

Čas uzavření cíle:

18:45.

 

M ČR klubů a oblastních výběrů

neděle 11. října 2015

Stavitel tratí:

Evžen Pekárek

Typ závodu:

Jednorázový denní závod pěti až osmičlenných štafet s pevným pořadím kontrol.

Kategorie:
 • M ČR klubů (Česká liga klubů): DOSPĚLÍ (HD21), DOROST (HD18).
 • M ČR oblastních výběrů: ŽACTVO (HD14).
 • Veteraniáda ČR klubů: HD175, HD225, HD275 a HD300.
 • Veřejný závod klubů: MIX.

Pro počty členů štafet, právo startu a omezení účasti viz Soutěžní řád sekce OB a Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB 2015.

Soupisky:

Do soboty 21:00 přes přihláškový systém ORIS. V neděli na prezentaci jen náhrada za nestartující závodníky či změna čipu. Prosíme o respektování označení štafet podle výkonnosti. Štafeta XXX1 je nejlepší, XXX2 horší až XXX9 nejhorší. V případě nedodržení si pořadatel vyhrazuje právo označení štafet změnit.

Pokusíme se zajistit Wi-fi (název sítě: ORIS, heslo: BachaNaSI). Tato Wi-fi bude umístěna poblíž vyčítání SI a bude z ní dostupný pouze web ORISu. Na prezentaci budou rovněž k dispozici 3 počítače pro zadání soupisek,pokud nebudete mít vlastní zařízení.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent – jeden SI čip nesmí být v jeden den použit dvakrát. V kategorii DOSPĚLÍ na 5. úseku nesmí být použít čip 8. generace (čísla SI 2 000 001 – 2 999 999), viz upozornění.

Předpokládané časy vítězů:

Celkové časy vítězných štafet dle soutěžního řádu sekce OB.

Délky tratí v km:

Viz Délky tratí. Délka závěrečné části trati je od 700 m (nejmladší žáci) až po 1300 m.

Starty po kategoriích:

Od 9:00 ve vlnách:

ŽACTVO DOROST DOSPĚLÍ HD175 HD225 HD275 HD300 MIX
9:05 9:10 9:00 9:25 9:15 9:20 9:20 9:30

 

Hromadný start posledních úseků – bude vyhlášen rozhlasem.

Startovní čísla:

Klasická štafetová, členové družstva si je předávají. 1. úsek (•) číslo předává 4. a ten pak případně 7. úseku. 2. úsek (••) číslo předává 5. a ten pak případně 8. úseku. 3. úsek (•••) číslo předává 6. úseku. Rozsahy čísel pro jednotlivé kategorie jsou v tabulce:

ŽACTVO DOROST DOSPĚLÍ HD175 HD225 HD275 HD300 MIX
901-938 301-325 1-57 401-426 601-654 701-715 801-813 950-991
Mapa:
 • Formát A3 pro kategorii Dospělí.
 • Formát A4 pro všechny ostatní kategorie.
Průběh závodu:

V 8:45 proběhne ukázková předávka. Průběh závodu je shodný se sobotním závodem, pouze výdejna map se bude probíhat opačným směrem.

Vyhlášení vítězů:

Proběhne co nejdříve po doběhu závodníků. Čas bude upřesněn rozhlasem.

Před vyhlášením vítězů M ČR klubů a oblastních výběrů bude vyhlášeno:

 • Mistrovství ČR štafet v kategoriích D21, H21.
 • Český pohár – prvních 5 mužů a 5 žen obdrží od ČSOS poháry a finanční hotovost.
 • Žebříček A INOV-8 Cup v kategoriích D20, H20. První 3 závodníci v každé kategorii obdrží cenu od INOV-8 (pohár) a šek.
 • Český pohár štafet. První tři týmy v kategoriích HD18, 21 obdrží od ČSOS pohár.
 • Česká liga klubů (dospělí, dorost). První 3 kluby obdrží od ČSOS pohár.
 • Pohár města Zlína, 66. ročník. Vítěz obdrží putovní pohár.
Časový limit:

480 minut pro všechny kategorie.

Čas uzavření cíle:

17:30

 

Pěkný sportovní a kulturní zážitek přejí pořadatelé z SKOB Zlín.

Tomáš Podmolík, ředitel závodu

Monika Krejčíková, hlavní rozhodčí